De anställda vid VattenProjekt har i tidigare anställning utfört 160-talet uppdrag av varierande omfattning sedan 2004 – allt från besiktningsåtaganden med en arbetsinsats om enstaka arbetsdagar till åtaganden omfattande flera projektfaser med en total arbetsutsträckning över flera år.

Personliga Referenser: Ulf Carlson
Personliga referenser: Aron Dahl

Du är välkommen att kontakta oss för kompletterande upplysningar rörande våra referenser. Självklart förmedlar vi kontakt med referenspersoner!

Uppdragen har utförts åt ett stort antal kunder, främst kommuner och kommunala bolag, belägna i södra Sverige. Några av kunderna:

 • Alvesta kommun
 • Gryaab
 • Göteborgs stad
 • Helsingborg Stad
 • Hässleholms Vatten
 • Jönköping Energi & Biogas
 • Kalmar Vatten AB
 • Karlskrona kommun
 • Mönsterås kommun
 • Norrtälje kommun
 • NSVA
 • Oskarshamns kommun
 • Region Gotland
 • Region Skåne
 • Svedala kommun
 • Svenskt Vatten
 • VA SYD
 • Växjö kommun
 • Älmhults kommun