Kompetensen inom VattenProjekt har genererats under drygt 30 år och omfattar även erfarenheter genererade under tidigare anställningar. Erfarenheterna omfattar såväl mindre åtaganden såsom besiktningar med en arbetsinsats om fåtal arbetsdagar, till åtaganden som omfattar flera projektfaser med en total arbetsutsträckning över flera år.

Du är välkommen att kontakta oss för kompletterande upplysningar rörande våra referenser. Självklart förmedlar vi kontakt med referenspersoner!

Uppdragen har utförts åt ett stort antal kunder, främst kommuner och kommunala bolag, belägna i södra Sverige. Några av kunderna:

 • Alvesta kommun
 • Gryaab
 • Göteborgs stad
 • Helsingborg Stad
 • Hässleholms Vatten
 • Jönköping Energi & Biogas
 • Kalmar Vatten AB
 • Karlskrona kommun
 • Mönsterås kommun
 • Norrtälje kommun
 • NSVA
 • Oskarshamns kommun
 • Region Gotland
 • Region Skåne
 • Svedala kommun
 • Svenskt Vatten
 • VA SYD
 • Växjö kommun
 • Älmhults kommun
 • Ängelholms kommun