Kvalitetspolicy

VattenProjekts arbetssätt ska med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav samt om möjligt överträffa deras förväntningar.

Inom företaget ska de anställda arbeta för rätt kvalitet genom att:

  • Prioritera avtalade leveranstider.
  • Ständigt förbättra VattenProjekts tjänster genom att kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling och tillämpa företagets kvalitetssystem.
  • Säkerställa att VattenProjekt har rätt kompetens för att producera och leverera tjänster.

VattenProjekt ska sätta kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

  • Låta verksamheten utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik.
  • Hålla det vi lovar och genomföra fattade beslut.
  • Vara lyhörda för våra kunders krav.
  • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad.
  • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende.

Kvalitetssystem

VattenProjekt har valt att ej söka certifiering enligt ISO 9001 eller ISO 14001/EMAS, utan arbetar istället på ett sätt som uppfyller dessa standarder utan certifiering. Kvalitetssäkringen i erhållna uppdrag styrs genom företagets kvalitetsmanual. Manualen bygger på de SS-EN ISO-standarder som styr ledningssystem för kvalitet.

Företagets medarbetare är sedan tidigare anställningar väl förtrogna med de krav och arbetssätt som ISO-certifiering innebär och tillämpar dessa krav i de uppdrag som företaget åtar sig.

Miljöpolicy

VattenProjekts miljöpolicy står på två stycken ben. Lokalt samt mot kund.

  • Lokalt: VattenProjekts dagliga arbete består främst av kontorsbaserad konsultverksamhet. Därmed är vår miljöpåverkan och avtryck på naturen liten. Vi försöker att i största möjliga mån använda tåg som transportmedel för längre resor. Vi anstränger oss för att kunna samordna bilresor med t.ex. våra sammarbetspartners. Vi sparar in på pappersförbrukning genom digital lagring. Allt kasserat papper går till återvinning. Vid inköp av produkter premierar vi närproducerat och kravmärkt.
  • Mot kund: VattenProjekts stora möjlighet för miljöarbete är att hitta de bästa lösningarna för kunden. Därför strävar vi efter att rekommendera lösningar som är långsiktigt energieffektiva och gällande kemikalieanvändning så skonsamma som möjligt. Finns fossilfria processalternativ eller utrymme för installation av förnybar energi skall dessa prioriteras.