VattenProjekt AB är ett fristående konsult­företag inriktat på frågor inom kommunal dricksvatten- och avlopps­vattenrening och behandling av industriellt process­avloppsvatten.
Läs mer

Projektledning
Processkunskap
Utformning & Layout
Maskin- projektering & CAD
Projekterings- ledning
Byggledning
Entrepenad- kunskap
Bygg
Brand
Mark
El
Process- styrning
VVS
Luft- behandling
Ledningar
Hydraulisk modellering
Säkerhet
CE / EMC
Arkitektur

VattenProjekt tillhandahåller de kompetenser, resurser och erfarenheter som är kritiska för genomförande av såväl större som mindre konsultuppdrag inom VA-området.
Läs mer

Vi som arbetar med VattenProjekt har gedigen erfarenhet av VA-frågor. Vi har hög initiativförmåga och stark drivkraft för att på ett effektivt sätt komma i mål med de arbetsuppgifter vi åtar oss. Vi är målmedvetna och sätter uppdraget först.
Läs mer